Article

In juni 2019 heeft de Combinatie Mourik-Dynniq (CMD) ingeschreven voor het 'Prestatiecontract meerjarig in stand houden, monitoren en informeren over de toestand van het E&W/IA areaal van objecten gelegen in en langs de Maas en aftakkingen, van het Zuid-Limburgse Eijsden tot brug Rijksweg A27 over de Bergse Maas bij Keizersveer, het Julianakanaal, Sluis St. Andries en Wilhelminasluis’. Het gehele areaal omvat ongeveer 240 kilometer Maas en ongeveer 40 kilometer kanalen.

Combinatie Mourik-Dynniq heeft op 28 augustus 2019 de voorlopige gunning van Rijkswaterstaat ontvangen, waarna gezamenlijk de onderbouwingsfase succesvol doorlopen en afgerond is. Op 3 december 2019 is de formele Award Meeting geweest met Rijkswaterstaat en is de opdracht verleend. De combinatie is inmiddels gestart met het inrichten van alle noodzakelijke processen, het eigen maken van het areaal en het uitvoeren van diverse activiteiten, de zogenoemde transitiefase.

Vanaf 2 juni 2020 neemt de combinatie de werkzaamheden van de huidige drie onderhoudsaannemers over en vanaf 7 januari 2021 van de onderhoudsaannemer van de industriële automatisering. 

De Combinatie Mourik-Dynniq werkt al sinds 2012 in Zuid-Limburg samen. Hierdoor is een groot deel van het team al bekend met de omgeving en de meeste objecten. Sinds de onderbouwingsfase van de aanbesteding wordt met een vast team gewerkt. We kiezen bewust voor een duurzaam partnership met alle betrokken partijen. Door een nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en omliggende stakeholders en het combineren van kennis gaan we voor een optimaal resultaat.

Ivo Thuijls, Projectmanager bij Combinatie Mourik-Dynniq: “De samenwerking tussen Dynniq en Mourik verloopt al jaren zeer prettig. Iedereen is betrokken en gaat klantgericht te werk met het beste resultaat voor ogen. De expertise van beide bedrijven en medewerkers is de ideale combinatie voor de werkzaamheden van dit contract. Komende tijd gaan we de samenwerking verder optimaliseren, zodat we echt als één bedrijf acteren en het werk gecentraliseerd uitvoeren.