Installatie, Onderhoud & Reparatie Leidingwerk

Installatie, Onderhoud & Reparatie Leidingwerk

Specifieke kwaliteiten en ervaring

Mechanisch onderhoud in een werkende fabriek vraagt om specifieke kwaliteiten en ervaring. Zeker op plekken die lastig toegankelijk zijn, in geval van gevaarlijke stoffen en brandgevaar, of tijdens een turnaround. De complexiteit is altijd groot, de tijd meestal beperkt en de veiligheidseisen maximaal. Mourik is gespecialiseerd in service en onderhoud op mechanisch gebied onder dit soort uitdagende omstandigheden.

Oplossingen en innovatief orbitaal lassen

Mourik installeert, inspecteert, onderhoudt en repareert alle voorkomende soorten mechanisch equipment, zoals pompen en heat exchangers, kleppen en appendages, torens en vaten, (kapotte) leidingen en fornuispijpen. Als het gaat om gepland onderhoud, dan plannen en organiseren we dat zodanig dat de productie zo min mogelijk wordt verstoord. Voor storingen en calamiteiten staan onze mensen 24/7 paraat.

Uitdagingen gaan we graag aan en dat leidt steeds weer tot nieuwe innovaties. Specifiek voor leidingwerk is orbitaal lassen een goed voorbeeld. We waren de eerste in de industrie  met een volautomatische orbitale lasmachine. Deze techniek is uitermate geschikt om bijvoorbeeld fornuispijpen te vervangen. En het is snel: één persoon kan meerdere machines tegelijk bedienen, met zeer grote nauwkeurigheid. De kans op lasfouten is nihil.

Onze ervaring en onze innovaties maken dat Mourik een betrouwbare partner is voor alle mechanisch onderhoud. We zijn eraan gewend om vakwerk te leveren in complexe situaties, zoals boutverbindingen tot grote diameters onder protocol. Onze mensen weten bovendien hoe het werkt in de (petro)chemie, welke vergunningen er nodig zijn en wat er gevraagd wordt op het gebied van veiligheid. Bovenal zijn we gedreven om onverwachte situaties op te lossen of beter nog: te voorkomen. Dat is echt typerend voor Mourik.

Contact

Jeroen van der Heijde

Jeroen van der Heijde

Business Unit Manager P&T Mechanical
Mourik Industry B.V. Nieuwesluisweg 110
3197 KV Botlek-Rotterdam