header
Waubacherweg 20
6442 PW Brunssum
Nederland

Postbus 8016
6440 HA Brunssum
Nederland

Hendrik Bedrijven Brunssum is actief op het gebied van delfstofwinning en grondstofbereiding. Hierbij moet u onder andere denken aan breken, zeven en mengen van de grondstoffen. Vanuit Brunssum worden verschillende grondstoffen waaronder klei, zand, grind, leisteen en breuksteen aan de industrie geleverd. Belangrijke afnemers zijn bedrijven in de keramische industrie, de betonwarenindustrie en in de infrastructuur.

Bij Hendrik Bedrijven Brunssum (Groeve Hendrik) wordt jaarlijks 300.000 ton grondstoffen gewonnen door middel van twee hydraulische graafmachines, drie laadschoppen, zes dumpers, een bulldozer en twee zeefinstallaties.

De tachtig hectare grote groeve, volgestort met mijnsteen uit de mijnen Hendrik en Emma, wordt afgegraven tot twee meter boven het grondwaterpeil. Onder de mijnsteen bevindt zich Brunssummerklei, die gebruikt wordt in de baksteenindustrie. Naast de klei komen ook grind en zand vrij. Deze grondstoffen worden onder andere gebruikt in de bouw en wegenbouw. Zodra de klei, het zand en grind uit de groeve zijn verwijderd, wordt de mijnsteen teruggestort. De mijnsteen werken we af met een grondlaag van 2 meter, zodat er een leeflaag ontstaat. Het terrein wordt op gelijke hoogte met de naastgelegen Waubacherweg gebracht. Een deel van de groeve is al op die manier bewerkt. Tot 2020 is werk gegarandeerd.

Als er ergens een plek in Limburg is waar het mijnverleden aan de oppervlakte komt, dan is dat in Brunssum aan de Waubacherweg. De totale oppervlakte gestorte mijnsteen uit de mijnen Hendrik en Emma is 300 hectare. Daarvan graaft Hendrik Bedrijven Brunssum 80 hectare af.

De wind jaagt wolken zand over het terrein. In de groeve vult een laadschop dumper na dumper met klei. Op het al afgewerkte gedeelte duwt een shovel bergen grijze mijnsteen voort. In een ander gedeelte van de groeve rijden dumpers af en aan met zand. Op weer een andere plek zeeft een machine stenen uit datzelfde zand. Voor een leek lijken dit handelingen zonder doel. Niets is minder waar.